เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท1/03/2015
ผู้เข้าชม3105193
แสดงหน้า5692782
กล่องอิสระ


 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี จัดทำโดย อ.จรัญ ภักดีธนากุล

 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี จัดทำโดย อ.จรัญ ภักดีธนากุล
 
 • ราคาพิเศษ : 160.00 ฿

 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี
  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553

   

  โดย :  จรัญภักดีธนากุล

  สารบัญ :

  ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
             บทที่ 1 วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองจำเลย

             บทที่ 2 วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้งครองโจทก์ (มาตรา 254 ถึงมาตรา 270)
             บทที่ 3 วิธีการคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณา ตามมาตรา 264

  ลักษณะที่ 2 บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

             บทที่ 4 หลักทั่วไป 10 ประการ
             บทที่ 5 บทคุ้มครองบุคคลภายนอก
             บทที่ 6 บทคุ้มครองลูกหนี้ตามคำพิพากษา
             บทที่ 7 สถานะและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
             บทที่ 8 วิธีการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา


  *******************

 


Tutor & Writer